Nabídka supervize - Supervizni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úvod

Vítejte na stránkách www.supervizni.cz, smyslem těchto stránek je nabídnout podporu, pomoc a informace v oblasti supervize.

Supervize je označovaná jako individuální či skupinová pomoc pomáhajícím profesionálům. Prostřednictvím supervize je možno omezit výskyt syndromu vyhoření, případně rozpoznat, že se blíží.

Supervizor je nezávislý na organizaci, pro kterou supervizi provádí, není zaměstnancem instituce, ve které supervizi realizuje. Základním způsobem realizace supervizního kontraktu je rozhovor. Rozhovor obsahuje především podnětné otázky, které umožňuji supervidovanému možnost široké reflexe. Supervidovaný objevuje během supervizního setkání nejen nové pohledy na své možnosti, ale má i možnost získat nové podněty na cestě k očekávané změně. Utváří si nové způsoby pohledu na realitu.

Supervize je procesem náročným pro obě strany, a proto je důležité, aby k ní obě strany přistupovaly aktivně. Vzhledem k tomu je dobré už před návštěvou supervizora popřemýšlet o svých očekáváních v souvislosti se supervizí.

Mgr. Jana Malásková - supervizor
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky